Запослени

Директор школе:
Бибић Музафер

Стручни сарадник:
Аговић Алма, психолог

Наставници разредне наставе:
Беговић Изет, професор
Бибић Мурат, професор
Бибић Хусеин, професор
Дацић Брана, професор
Дацић Насер, професор
Дестановић Мелиха, професор
Мујезиновић Изет, професор
Никулић Сувада, професор
Новчић Зорица, професор
Османлић Муса, професор
Ристић Ружица, професор
Турковић Хасан, професор
Џоговић Миралем, професор
Шабареџовић Мехмед, професор

Наставници предметне наставе:
Арифовић Сељамудин, вероучитељ - ислам
Асотић Анела, професор енглеског језика
Асотић Инера, професор немачки језика
Бибић Елвир, професор изборног предмета - чувари природе
Етовић Един, професор физичког васпитања
Лакота Дино, професор физичког васпитања
Махмутовић Елвир, професор хемије
Мирослав Вранић, вероучитељ - српско православна
Мурић Мурадија, професор техничкг образовања
Никулић Фериз, професор математике
Новчић Никола, професор географије
Паљевић Фетија, професор историје
Растодер Исо, професор матерњег језика са елем. нац.кул.- босански
Растодер Сабина, професор српског језика
Скалоњић Емина, професор енглеског језика
Турковић Мелиха, професор ликовне културе
Турковић Сулејман, професор математике
Цамовић Мунир, професор физике
Џоговић Данка, професор српског језика
Шећовић Елмаз, професор биологије
Шећовић Селма, професор енглеског језика

Секретар школе:
Махмутовић Раза, дипломирани правник

Руководилац рачуноводства:
Бибић Фатима

Административно-финансијски радник:
Попадић Благоје

Домари:
Ракочевић Миодраг
Сејдовић Ахмет

Ложачи:
Личина Мехо
Турковић Мирзет
Арифовић Суад

Помоћни радници:
Турковић Нафа
Ватић Фарук
Хукић Исмет
Бибић Џевахира
Бибић Бисера
Куч Ковиљка
Дацић Ријад
Куч Нермин
Ватић Исо